Belysning


True Light dagsljusbelysning


Bristen på dagsljus under hösten och vintern orsakar trötthet hos 10-20 procent av vuxna människorna och 2-3 procent visar t. o. m. symtom på depression. Bristen på dagsljus kan skapa obalans i kroppen med följd av nedstämdhet, mindre energi och motivation samt lättare att bli sjuk. Med hjälp av ljusterapi kan man kompensera en del för det här.


Orsakerna till den kraftigt ökande sjukfrånvaron måste vi söka överallt, säger Sonja Stenhammar, ljuskonsult på "Rätt Ljus". -Givetvis är inte brist på dagsljus hela orsaken, men en viktig bit i helheten.- Mycket skulle vara vunnet om arbetsgivare insåg att hel- eller halvtrött personal kostar pengar(citerad).


Forskning har visat att dagsljusets egenskaper är viktiga för vårt mående– såväl i arbetsmiljöer som i hemmiljöer och även i rent terapeutiska sammanhang.


Professor Richard Wurtman, Massachusets Institute of Technology, säger: "Innan vi vet effekterna av förorenat ljus på människan, bör vi arbeta/leva under ett ljus som spektralt ligger så nära solens dagsljus som möjligt (10 000 lux).


True Light - Vår ljusmiljö på Rohana,  -  medans vi gympar!


Viva-Lite/True-Lite lysrör har, i motsats till såväl konventionella lysrör,så kallade dagsljusrör som lysrör av fullfärgstyp, ett spektrum som liknar det naturliga dagsljusets. Det beror på att man har skapat en naturlig balans mellan de sex olika våglängdsband som finns i dagsljuset.  BÄTTRE HÄLSA MED RÄTT LJUS