Byggnaden


Rohana startade i ett hus från 1951


På Ripvägen 3 har vi såväl förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som förnyat Nybros moderna kulturarv.


Förvaltat:

Originalhuset från 1951 har kvar sin ursprungliga planlösning. Stavparkettgolven i ek på bottenplan är original, liksom trappornas utförande med linoleummattor. Exteriört fick huset förra året en varsam ansiktslyftning av lokala hantverkare:


Byggnadsfirma Sven Blom målade om huset med kalkfärg. Den ursprungliga putsen var genomfärgad. Därmed kunde vi gå lite på djupet i putsen och finna originalfärgen på huset, som utgjorde basen för vårt färgval. Grunden målade vi sedan i en färg som skulle likna nygjuten betong.


Originalfönstren totalrenoverades av Hanssons Fönsterhantverk. Vissa fönsterglas var spruckna, andra utbytta. I renoveringen användes följande metod för att energieffektivisera och samtidigt återställa originalutseendet: Alla innerglas i de kopplade bågarna byttes ut till lågenergi glas, vilket sänkte u-värdet från 2,7 till 1,8 i fönstren. Då frigjordes tillräckligt med originalglas för att säkra att alla fönster nu har ett maskindraget ytterglas från gamla Emmaboda Glasverk. Alla fönster har därmed den lite vågiga reflektionen från originalhuset.


Balkongen har originalräcke, men hade av en tidigare ägare försetts med ett tak i korrugerad plast. För att "trolla bort" taket byttes den korrugerade plasten ut mot ett självrengörande glas. Den nya transparensen i taket återställer husets ursprungliga proportioner.


Förnyelse:

I huset bedriver Åsa en gymrörelse som förbättrar ork och hållning för aktiva Nybrokvinnor. När rörelsen växte ur sin första kostym i det gamla tillbyggda garaget krävdes en tillbyggnad med minsta snitthöjd 270 cm i tak. Vår strävan var att minimera tillbyggnadens inverkan på det gamla huset. Det skedde främst med tre medel:


1. Stålstomme med mörka ramar: stålstommen är smäcker och drar inte till sig uppmärksamhet. Fönstren är relativt smala, de följer samma spröjsningsbredd som i det gamla huset och ramarna har lackats mörkt bruna för att undandra sig uppmärksamhet.


2. Fönsterglaset är helt speglande. Det är en metod som använts på en trädkoja (tree hotel) i Norrland: genom att spegla omgivningen försvinner själva byggnaden. Tittar man på vår tillbyggnad ser man bara en korrekt spegling av omgivningen. Ytterglasen är tjockare än de inre glasen i isolerrutorna för att säkra att "spegeln" inte skall bukta ut på sommaren eller in på vintern.


3. Taket utgörs av finska specialtillverkade element. 22,5 cm cellplast säkrar rätt u-värde 0,17. På över och undersidan har plåt valsats på cellplasten till element som bär fritt och diskret utan takstomme. Taket bygger därmed minimalt i höjd. Det krävdes en hel del övertalning för att den finska tillverkaren skulle ta sig an ett så litet objekt, de arbetar mest med ladugårdar, sporthallar och lagerlokaler.


Huset (främst tillbyggnaden) finns dokumenterad i rörliga bilder för alla som är intresserade av glas och arkitektur under you tube rubriken "Oskar pratar om glas", ett sätt att sätta Nybro på kartan.


https://www.youtube.com/channel/UCvspWQru7c9EQ9ZPdGYMglwHuset är kulturhistoriskt intressant

.


 
.